Дума Описание
чинка мн. чинки, ж. Малка пойна птица, която живее в горите.