Дума Описание
чинели само мн. Ударен музикален инструмент — два метални диска, които се удрят един о друг и издават рязък звънлив звук.