Дума Описание
чин чинът, чина, мн. чинове и чинове, (два) чина, м. Училищна мебел — наклонен плот за писане или рисуване, свързан със скамейка.
чин чинът, чина, мн. чинове, (два) чина, м. Степен в служебното положение на военни и граждански лица. Офицерски чин.