Дума Описание
чик-чирик междум. За наподобяване на звук, издаван от някои птици, обикн. врабчови.