Дума Описание
чий чия, чие, мн. чии, въпр. мест. 1. Като прил. При въпрос за притежателя на предмет или лице на кого. Чие е това дете? Чии са тези ръкавици? Чия дъщеря ще взема? 2. Като съюз. 3а въвеждане на подчинено изречение — коствен въпрос.