Дума Описание
чиба междум. За изпъждане на куче; чит.