Дума Описание
чеша чешеш, чесах, чесал. 1. Какво/кого. Търкам, за да облекча сърбеж. Чеша ръката си. 2. Какво. Реша, разчесвам. Чешеше коня всеки ден. 3. Диал. Разчепквам, почиствам. Чеша вълна.