Дума Описание
четник мн. четници, м. Участник в чета. // прил. четнически.