Дума Описание
четири- Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който има четири еднородни части, напр. четирибуквен, четириетажен, четиририкрилен и др. 2. Който има четири мерни единици, напр. четириметров, четиричасов и др.