Дума Описание
четириъгълник мн. четириъгълници, (два) четириъгълника, м. Геометрична фигура, която има четири ъгъла.