Дума Описание
четиристенник мн. четиристенници, (два) четиристенника, м. Геометрическо тяло, което има четири стени.