Дума Описание
четирима числ. Четири лица, от които поне един от мъжки пол. Четиримата лекари дойдоха заедно.