Дума Описание
четинест четинеста, четинесто, мн. четинести, прил. 1. Който е покрит с четина. 2. За лице на мъж — обрасло с гъста брада, небръснато. 3. Прен. Който наподобява четина. Четинеста брада.