Дума Описание
четиво мн. четива, ср. 1. Отделно произведа или откъс, поместен в сборник, христоматия и др. Увлекателно четиво. 2. Само ед. Нещо за четене. Историческо четиво.