Дума Описание
четец мн. четци. 1. Лице, което чете литературна или друга творба пред публика. Той е добър четец. 2. Остар. Читател.