Дума Описание
четене мн. четения, ср. 1. Само ед. Учебен предмет в началните класове за получаване на първи умения да се чете. Учим четене и писане. 2. Събиране, на което се представят литературни или научни съчинения. Литературно четене.