Дума Описание
четен четна, четно, мн. четни, прил. За число — който се дели на две без остатък. Четни числа.
четен четна, четно, мн. четни, прил. Който се отнася до чета. Четни командири.