Дума Описание
четвъртък мн. четвъртъци, (два) четвъртъка, м. Ден от седмицата след сряда и преди петък. // прил. четвъртъчен, четвъртъчна, четвъртъчно, мн. четвъртъчни.