Дума Описание
четвъртит четвъртита, четвъртито, мн. четвъртити, прил. Който има форма на четириъгълник. Четвъртито парче плат.