Дума Описание
четвъртина мн. четвъртини, ж. 1. Една четвърта част от нещо. 2. Спец. Музикална нота с времетраене една четвърт от цяла нота.