Дума Описание
четвърт мн. четвърти, ж. Само нечленувано. 1. Всяка една от четирите равни части на нещо цяло. Отрязах си четвърт ябълка. 2. Спец. Мярка за времетраене в музиката, равна на една четвъртина от цяла нота. 3. Една от четирите равни части на коя да е мерна единица. Четвърт килограм сирене. Часът е осем и четвърт. Изпих четвърт литър вино. Втората четвърт на XX век.