Дума Описание
четворка мн. четворки. 1. Цифрата на числото четири. 2. Оценка в училище или университет за добра степен на усвояване на учебния материал. 3. Карта за игра с четири знака. 4. Превозно средство с номер четири. Група от четири дущи, които извършват нещо заедно. 6. Нещо съставено от четири предмета.