Дума Описание
четворица числ. Остар. Четирима мъже или мъже и жени.