Дума Описание
четворен четворна, четворно, мн. четворни, прил. 1. Който се състои от четири еднородни предмета или от четири части. Четворен конец. 2. Който е четири пъти по-голям. В четворен размер. 3. Който се извършва четири пъти. Четворно премятане. // нареч. четворно. Печеля четворно.