Дума Описание
четало мн. четала, ср. 1. Учебно помагало — основа, върху която се нареждат букви при първоначално обучение в четене. 2. Вид прашка - къс чатал, към който е привързан ластик за изстрелване на метални скоби.