Дума Описание
чет неизм. Остар. Брой. • Нямат чет. Твърде много са.