Дума Описание
честота мн. честоти, ж. 1. Качество на чест. Посещенията й се редуваха с различна честота. 2. Величина, която показва число на повторение на нещо в единица време или разстояние. Честота на трептене. Честота на употреба на думи в текст. // прил. честотен, честотна, честотно, мн. честотни (във 2 знач.). Честотен речник.