Дума Описание
честен честна, честно, мн. честни, прил. 1. Който е добросъвестен, прям, искрен, откровен. Честен мъж. 2. Който изразява такива качества. Честен поглед. Честна постъпка. 3. Който е съобразен с изисквания за чест (в 1 знач.). Честен двубой. Честен живот. 4. За жена — девствена, целомъдрена. // нареч. честно. Говоря честно. • Честна дума. Израз за потвърждаване истинността на нещо.