Дума Описание
черупка мн. черупки, ж. Външна твърда обвивка на плод, яйце или на някои животни. Мидена черупка. • Свивам се в черупката си. Разг. 1. Не предприемам нищо, спотайвам се. 2. Не съм общителен, затварям се.