Дума Описание
чертожник мн. чертожници, м. Специалист, който прави чертежи. // прил. чертожнически.