Дума Описание
чертожен чертожна, чертожно, мн. чертожни, прил. Който е предназначен за чертане. Чертожна дъска.