Дума Описание
чертица мн. чертици, ж. 1. Малка черта. 2. Препинателен знак тире. • Съединителна чертица. Спец. Знак за графично оформление на сложни думи и при пренасяне; дефис. • Дълга чертица. Тире.