Дума Описание
черпя черпиш, черпих, черпил . 1. Греба вода с някакъв съд. 2. Прен. Вземам, добивам, използвам. Черпя сведения. Черпя знания. Черпя сили.
черпя черпиш, черпих, черпил . 1.Поднасям храна или пиене по някакъв приятен повод. 2. Плащам в заведение сметката на друго лице.