Дума Описание
черно- Първа съставна част на сложни думи с значение черен, напр. черно-бял, черноок и др.