Дума Описание
чернота само ед. Признак на черен (в 1 знач.).