Дума Описание
чернокож чернокож, чернокожа, чернокожо, мн. чернокожи. прил. 1. Който има тъмна кожа или принадлежи към негърската раса. 2. Като същ. Човек, който принадлежи към негърската раса.