Дума Описание
чернозем мн. черноземи, (два) чернозема. Плодородна почва с тъмен цвят в равнинни места. // прил. черноземен.