Дума Описание
чернилка мн. чернилки, ж. 1. Черна боя. 2. Разг. Заболяване по някои растения; главня. 3. Чернило.