Дума Описание
черква мн. черкви, ж. Църква. // прил. черковен, черковна, черковно, мн. черковни.