Дума Описание
череп мн. черепи, (два) черепа, м. Костите, които образуват твърдата част на главата у човека и животните. // прил. черепен, черепна, черепно, мн. черепни. Черепна кост.