Дума Описание
черен черна, черно, мн. черни, прил. 1. Който има цвят на въглен. Черна боя. Черна птица. 2. Който има тъмен цвят. Черен хляб. 3. Прен. Тъжен, нерадостен. 4. Прен. Тежък, труден. 5. Лош, зъл, злокобен. 6. Прен. В най-силна степен отрицателен. 7. Прен. Неприятен, омразен. 8. Престъпен, отрицателен. 9. Прен. Неквалифициран, тежък. 10. Като същ. Негър. // нареч. черно.