Дума Описание
чердже , мн. черджета, ср. Малка черга (в 1 знач.), обикн. за под.