Дума Описание
черга мн. черги, ж. 1. Постелка или завивка. Къщата беше застлана с пъстри черги. 2. Прен. Разг. Социално положение. Търси си жена от своята черга. • Дърпам чергата към себе си. Разг. Грижа се за себе си за сметка на някой друг. • Простирам се според чергата си. Разг. Съобразявам се с възможностите си.