Дума Описание
червясвам червясваш, червясам. Ставам червив. След многото дъждове черешите червясаха.