Дума Описание
черво мн. черва, ср. 1. Еластична тръба в тялото на човека и животните, по която преминава храната, след като излезе от стомаха. Дебело черво. 2. Тръба, по която се движат течности; маркуч. • Сляпо черво. Началото на дебелото черво. • Залепили ми се червата. Разг. Не съм ял много дълго. • И в червата (някакъв). Разг. В голяма степен, извънредно. Луд и в червата. • Точат се като черва. Разг. Вървят безредно, разпръснато, бавно.