Дума Описание
червив червива, червиво, мн. червиви, прил. В който има червеи. Червива ябълка. • Червив с пари. Разг. Много богат.