Дума Описание
червенушка мн. червенушки, ж. 1. Название на гъба с червена гугла или червени ресни. 2. Горска птичка с червени шарки и къс дебел клюн.