Дума Описание
червеношийка мн. червеношийки, ж. Пойна птица с жълто-червена окраска.