Дума Описание
червеноперка мн. червеноперки, ж. Вид риба с червени перки.