Дума Описание
червенокож червенокожа, червенокожо, мн. червенокожи, прил. 1. Който има червеникава кожа. 2. Като същ. Член на индианско племе; индианец.